Alternating Current

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

wound core

sarılmış çekirdek

workstation

iş istasyonu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

workload

iş yükü

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

Alternating current

Alternatif akım

LEAVE A COMMENT