ALU

workload

iş yükü

workstation

iş istasyonu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write register

yazma belleği

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT