ALU

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

workstation

iş istasyonu

wound core

sarılmış çekirdek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

wrap-around

başa sarmalı

LEAVE A COMMENT