AM (12 saatlik zaman biçimi)

wrap-around

başa sarmalı

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write

yazma

write current

yazma akımı

write access

yazma erişimi, yazmak için

LEAVE A COMMENT