AM (12 saatlik zaman biçimi)

write cycle

yazma çevrimi

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write current

yazma akımı

working storage

çalışma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write head

yazma kafası

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT