AM (12 saatlik zaman biçimi)

wound core

sarılmış çekirdek

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workstation

iş istasyonu

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT