American National Standards Institute

write head

yazma kafası

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

write register

yazma belleği

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT