American National Standards Institute(ANSI)

write cycle

yazma çevrimi

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write enable notch

yazılabilir çentiği

workload

iş yükü

write current

yazma akımı

working storage

çalışma belleği

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT