American Standart Codes for Information Interchange (ASCII)

write current

yazma akımı

workstation

iş istasyonu

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

zone

bölge, yöre, alan

write cycle

yazma çevrimi

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT