Amplifier

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

Amplifier

Yükseltici. Giriş sinyalininkinden başka bir kaynaktan güç alarak giriş sinyalinin temel özelliklerinin büyük çaplı benzerini çıkış olarak üreten cihaz.

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT