Analog Circuit

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

working storage

çalışma belleği

workstation

iş istasyonu

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

Analog Circuit

1) sinyalin özel sınır değerler arasında sürekli olarak değişebildiği devre. 2) Sürekli fonksiyon sağlayan devre.

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT