Analog Computer

write cycle

yazma çevrimi

write head

yazma kafası

workload

iş yükü

workstation

iş istasyonu

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

zone

bölge, yöre, alan

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT