Analog Computer

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

write cycle

yazma çevrimi

write register

yazma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT