Analysis

write current

yazma akımı

write enable notch

yazılabilir çentiği

Analysis

Analiz

analysis

çözümleme, analiz, tahlil

write head

yazma kafası

write cycle

yazma çevrimi

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT