Analyzer

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workstation

iş istasyonu

write register

yazma belleği

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT