Analyzer

write enable notch

yazılabilir çentiği

workload

iş yükü

write access

yazma erişimi, yazmak için

write cycle

yazma çevrimi

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

working storage

çalışma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT