Anchor

write current

yazma akımı

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

working storage

çalışma belleği

Anchor

Çıpa

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write cycle

yazma çevrimi

write enable notch

yazılabilir çentiği

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT