Anchor Point

write current

yazma akımı

zone

bölge, yöre, alan

write enable notch

yazılabilir çentiği

write

yazma

wound core

sarılmış çekirdek

write cycle

yazma çevrimi

write access

yazma erişimi, yazmak için

LEAVE A COMMENT