AND gate

wrap-around

başa sarmalı

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

wound core

sarılmış çekirdek

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT