Animation

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

working storage

çalışma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workload

iş yükü

write cycle

yazma çevrimi

LEAVE A COMMENT