Annotation

write cycle

yazma çevrimi

write enable notch

yazılabilir çentiği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

write head

yazma kafası

write current

yazma akımı

write access

yazma erişimi, yazmak için

LEAVE A COMMENT