Annotation

write enable notch

yazılabilir çentiği

write current

yazma akımı

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write access

yazma erişimi, yazmak için

write cycle

yazma çevrimi

write register

yazma belleği

working storage

çalışma belleği

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT