Announcement

working storage

çalışma belleği

write head

yazma kafası

write enable notch

yazılabilir çentiği

write current

yazma akımı

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write access

yazma erişimi, yazmak için

write cycle

yazma çevrimi

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT