Announcement

write access

yazma erişimi, yazmak için

write enable notch

yazılabilir çentiği

write current

yazma akımı

write

yazma

write cycle

yazma çevrimi

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT