Anonymous Connections

write access

yazma erişimi, yazmak için

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workstation

iş istasyonu

write

yazma

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

wound core

sarılmış çekirdek

LEAVE A COMMENT