Antonyms

workstation

iş istasyonu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

write register

yazma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT