Antonyms

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

working storage

çalışma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT