Aperture

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write cycle

yazma çevrimi

working storage

çalışma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workload

iş yükü

zone

bölge, yöre, alan

write enable notch

yazılabilir çentiği

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT