API

API

Application Program Interface

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

working storage

çalışma belleği

workstation

iş istasyonu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT