APPC

workstation

iş istasyonu

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write cycle

yazma çevrimi

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

write current

yazma akımı

zone

bölge, yöre, alan

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT