Appear

write

yazma

working storage

çalışma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT