Appletalk File Protocol

write cycle

yazma çevrimi

write head

yazma kafası

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workload

iş yükü

zone

bölge, yöre, alan

workstation

iş istasyonu

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT