Application

working storage

çalışma belleği

write cycle

yazma çevrimi

write enable notch

yazılabilir çentiği

write current

yazma akımı

write access

yazma erişimi, yazmak için

application

uygulama, tatbik

write register

yazma belleği

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT