Application Icon

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workstation

iş istasyonu

write register

yazma belleği

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT