Application Installation Point

write register

yazma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

working storage

çalışma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write head

yazma kafası

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT