Application Installation Point

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write current

yazma akımı

workload

iş yükü

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write enable notch

yazılabilir çentiği

working storage

çalışma belleği

write access

yazma erişimi, yazmak için

LEAVE A COMMENT