Application Location

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

write access

yazma erişimi, yazmak için

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write current

yazma akımı

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write

yazma

wrap-around

başa sarmalı

LEAVE A COMMENT