Application Program

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workstation

iş istasyonu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT