Application Programming Interface

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

write

yazma

write access

yazma erişimi, yazmak için

LEAVE A COMMENT