Application Programming Interface

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

workstation

iş istasyonu

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

LEAVE A COMMENT