Application Sharing

workstation

iş istasyonu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

wound core

sarılmış çekirdek

LEAVE A COMMENT