Application Software

write register

yazma belleği

Application Software

Kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda özel bir problemi çözen veya hizmet gerçekleştiren yazılım.

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write enable notch

yazılabilir çentiği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT