Apply

write register

yazma belleği

wound core

sarılmış çekirdek

wrap-around

başa sarmalı

write

yazma

apply

uygulamak, sürmek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT