APPN

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

working storage

çalışma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workstation

iş istasyonu

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT