APPN

write register

yazma belleği

workload

iş yükü

workstation

iş istasyonu

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT