Approve

write access

yazma erişimi, yazmak için

write

yazma

zone

bölge, yöre, alan

write cycle

yazma çevrimi

wound core

sarılmış çekirdek

write current

yazma akımı

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT