Approximate

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workload

iş yükü

write register

yazma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

working storage

çalışma belleği

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT