Arabic Numbers

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT