Arbitrary

write current

yazma akımı

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write head

yazma kafası

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

write enable notch

yazılabilir çentiği

zone

bölge, yöre, alan

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT