Architecture

working storage

çalışma belleği

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

write access

yazma erişimi, yazmak için

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write current

yazma akımı

Architecture

Bir sistemin fonksiyonlarının oluşturulmasında dikkate alınan yapısal protokoller bütünü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT