Area

write register

yazma belleği

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

workstation

iş istasyonu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT