Area

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write access

yazma erişimi, yazmak için

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

working storage

çalışma belleği

write

yazma

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT