Argument

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

write register

yazma belleği

write cycle

yazma çevrimi

working storage

çalışma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT