Argument

working storage

çalışma belleği

write cycle

yazma çevrimi

write head

yazma kafası

write enable notch

yazılabilir çentiği

workstation

iş istasyonu

write current

yazma akımı

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zone

bölge, yöre, alan

LEAVE A COMMENT