ARMA

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

ARMA

Sabit donanim [Direkçarmihlari, istralyalar]

write head

yazma kafası

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT