ARMA

working storage

çalışma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write register

yazma belleği

workload

iş yükü

ARMA

Sabit donanim [Direkçarmihlari, istralyalar]

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT