ARP

workload

iş yükü

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT