Arp Cache

working storage

çalışma belleği

write cycle

yazma çevrimi

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write enable notch

yazılabilir çentiği

write current

yazma akımı

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT