Arp Cache

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workload

iş yükü

write register

yazma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT