Arrange

wound core

sarılmış çekirdek

wrap-around

başa sarmalı

write

yazma

arrange

arrange ifadesinin anlamı düzenlemek, ayarlamak (toplantı, randevu vb) olup, bu kelime de YDS yani KPDS'de en çok çıkan kelimeler arasındadır.

write enable notch

yazılabilir çentiği

write current

yazma akımı

write access

yazma erişimi, yazmak için

LEAVE A COMMENT