Arrange

write current

yazma akımı

workload

iş yükü

arrange

arrange ifadesinin anlamı düzenlemek, ayarlamak (toplantı, randevu vb) olup, bu kelime de YDS yani KPDS'de en çok çıkan kelimeler arasındadır.

workstation

iş istasyonu

write cycle

yazma çevrimi

write head

yazma kafası

working storage

çalışma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT