Array

working storage

çalışma belleği

write register

yazma belleği

workstation

iş istasyonu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

LEAVE A COMMENT