Arrival Sequence Access Path

write enable notch

yazılabilir çentiği

workstation

iş istasyonu

write cycle

yazma çevrimi

write head

yazma kafası

zone

bölge, yöre, alan

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT