Arrival Sequence Access Path

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

write

yazma

wound core

sarılmış çekirdek

write current

yazma akımı

write access

yazma erişimi, yazmak için

zone

bölge, yöre, alan

LEAVE A COMMENT