Arrow

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workload

iş yükü

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

Arrow

İbre

wound core

sarılmış çekirdek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT