Arrow Head

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

wound core

sarılmış çekirdek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workload

iş yükü

workstation

iş istasyonu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT