Arrow Head

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write

yazma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write current

yazma akımı

write access

yazma erişimi, yazmak için

wrap-around

başa sarmalı

LEAVE A COMMENT