Arrow Size

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write access

yazma erişimi, yazmak için

write

yazma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

working storage

çalışma belleği

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT